Misiune

Grădinile botanice sunt instituţii care adăpostesc colecţii documentate de plante vii în scopurile cercetării ştiinţifice, a conservării, a prezentării şi a educaţiei.

În conformitate cu Strategia de Conservare a Grădinilor Botanice (BGCI 2015), grădinile botanice sunt definite de următoarele caracteristici: existenţa unei baze ştiinţifice a colecţiilor; responsabilitate şi angajare pe termen lung pentru menţinerea unor colecţii; documentare corespunzătoare a unor colecţii; monitorizarea plantelor din colecţii; etichetarea corespunzătoare a plantelor; accesibilitate pentru public; comunicarea informaţiilor către alte grădini botanice; schimb de seminţe sau alt material vegetal; efectuarea de cercetări ştiinţifice asupra plantelor din colecţii; menţinerea unor programe de cercetare în domeniul taxonomiei vegele.

În acest context, misiunea Grădinii Botanice “Dimitrie Brandza” este: didactică, ştiinţifică, de conservare a diversităţii plantelor, de educaţie ecologică, de turism şi recreere. Prin urmare, Grădina Botanică “Dimitrie Brandza”, numită în continuare GBDB, gestionează colecţii de plante (vii şi conservate), bine identificate, pe care le foloseşte în scopul instruirii studenţilor, cercetării stiinţifice, a conservării fitodiversităţii, educaţiei pentru mediu şi informării publicului. Astfel, la sfârşitul anului 2020 colecţiile de plante vii adăpostite de diferitele sectoare ale GBDB cuprind circa 3500 unităţi taxonomice, în timp ce Herbarul General adăposteşte peste 520.000 specimene, aflate în plin proces de re-inventariere şi introducere în baze de date care să faciliteze accesul mai uşor la informaţiile oferite de acestea. Colecţii mai mici de plante conservate sunt disponibile în Muzeul GBDB. Cea mai importantă din Muzeu este colecţia Angiolina Santocono cu peste 2400 acuarele.