SECTORUL PLANTE RARE

În prezent se estimează că pe planeta noastră sunt circa 391000 specii de plante vasculare. Dintre acestea, 369000 sunt plante cu flori, iar restul sunt ferigi şi gimnosperme. În conformitate cu criteriile IUCN, 21% dintre speciile de plante cunoscute la nivel global sunt ameninţate cu dispariţia. Printre factorii care determină reducerea efectivelor populaţiilor de plante de rare se numără: intensificarea agriculturiii, exploatarea resurselor biologice, intensificarea urbanizării, modificarea ecosistemelor, procesul de invazie a speciilor de plante şi animale, modificările climatice, poluarea. Una dintre cele mai cunoscute plante, ameninţate cu dispariţia la nivel global, este Rafflesia arnoldii R.Br., specie parazită care trăieşte în pădurile tropicale din Sumatra.

În ţara noastră, conform Cărţii Roşii a Plantelor Vasculare din România (Dihoru & Negrean 2009) există 3795 de specii şi subspecii de plante vasculare. Dintre acestea, aproape o treime sunt specii de plante rare, care se află în diferite stadii de periclitare. Printre ele se numără şi cele circa 100 de specii endemice si subendemice pentru ţara noastră. Amintim din această categorie câteva: Dianthus callizonus Schott & Kotschy, Centaurea jankae D.Brândză, Centaurea pontica Prodan & Nyár., Moehringia jankae Griseb. ex Janka, Campanula romanica Savul., Salvia transsylvanica (Schur ex Griseb. & Schenk) Schur.

Grădinilor botanice le revine un rol semnificativ în cunoaşterea şi conservarea biodiversităţii, precum şi în educaţia publicului larg în spiritul protejării tuturor componentelor naturii. În acest context, sectorul Plante rare este implicat semnificativ în conservarea ex situ, un obiectiv fundamental fiind menţinerea şi perpetuarea unor specii autohtone cu statut de plante rare, ameninţate sau vulnerabile. Astfel, sectorul cuprinde taxoni din flora spontană a României, în special din Dobrogea şi sudul Munteniei, care s-au aclimatizat la condiţiile climatice ale grădinii: Galanthus plicatus M.Bieb. (ghiocei), Ruscus aculeatus L. (ghimpe), Doronicum orientale Hoffm., Ecballium elaterium (L.) A.Rich. (plesnitoare), Iris brandzae Prodan, Salvia transsylvanica (Schur ex Griseb. & Schenk) Schur, Astragalus cornutus (Pall.) Kuntze, Paeonia tenuifolia L. (bujor de stepă), Adonis vernalis L. (ruscuţă de primăvară), Dianthus giganteiformis subsp. kladovanus (Degen) Soó, Klasea bulgarica (Acht. & Stoj.) Holub, Taxus baccata L. (tisă) şi altele.