Cercetare

PROIECTE DE CERCETARE

Grant PIN-MATRA, Contract Plantlife/2002, (2002-2004). Important Plant Areas (IPAs) in Romania, Ministry of Agriculture, Fisheries & Natural Management of the Netherlands (responsabil de proiect pentru România) (Grădina Botanică de la Bucureşti, Iaşi, Tîrgu-Mureş, Craiova, Cluj).

Grant IECB-MIDCC, Contract No: 45.512/2002 (2002-2005). Macrophytes, River Corridor, Land Use, Habitats, a multifunctional study in the Danube catchment based on a GIS approach; Institute of Ecology and Conservation Biology, University of Vienna (responsabil de proiect pentru România) (Grădina Botanica Bucureşti – Mitache M., Grădina Botanică Craiova – Răduţoiu D., Grădina Botanică Iaşi- Oprea A.).

INTERREG IVB CENTRAL EUROPE, Adaptative management of climate-induced changes in protected areas – HABIT CHANGE, INTERREG IV B Central Europe Programme 2nd – Director de proiect prof. dr. Anca Sârbu. Membri ai proiectului din GBDB: Anastasiu Paulina, Comănescu Petronela, Niţă Eugenia, Negulici Marius. 2011-2013

POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. Sursa finanţării: POIM 2014-2020, nr. contract 231/27.11.2018. Volumul finanţării: 29.507.870,54 lei. 2018-2022. Manager tehnic: Paulina Anastasiu. Experţi plante: Petronela Camen-Comănescu, Eugenia Nagodă, Mariana Mihaela Urziceanu. (https://invazive.ccmesi.ro/)