POSTERE 2023

Simona Dumitrița CHIRILĂ, Mihai DOROFTEI, Silviu COVALIOV

Corologia și preferințele de habitat ale speciei Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae Salisb.) din România 

Maria Alexandra CURUIA, Eliza OPREA, Eugenia NAGODĂ

Studiul simbiosomilor la unele specii din familia Fabaceae din Grădina Botanică D. Brandza” a Universității din București 

Andreea Ştefania DUMBRAVĂ, Irina GHEORGHE-BARBU, Viorica Maria CORBU, Ioana Cristina MARINAŞ, Ionuţ PECETE, Denisa FICAI, Anton FICAI, Mariana Carmen CHIFIRIUC, Tatiana Eugenia ŞESAN

Acoperiri multifuncționale pe bază de nanoparticule anorganice pentru prezervarea obiectelor de patrimoniu cultural din România 

Diana-Mădălina GĂBOREANU, Ioana Cristina MARINAȘ, Viorica CORBU, Irina GHEOGHE-BARBU, Mariana Carmen Chifiriuc

Studii preliminare de evaluare a biodegradabilității ambalajelor alimentare bioactive cu ajutorul fungilor producători de celulaze 

Natalia JARDAN

Populațiile de Nectaroscordum bulgaricum Janka din zona strict protejată a rezervației „Codrii”

Daniel RĂDUȚOIU, Cătălin-George SIMEANU, Amira Vasilica RĂDUȚOIU, Maria Ionela POPESCU

Taxoni vegetali cu grad sozologic ridicat din Oltenia, România (II)

Oana SICORA, Iosif SOOS, Lia MLADIN, Cristina-Mirela COPACI, Cosmin SICORA

Mărul tradițional românesc în sistem ecologic – un sistem integrat de conservare a soiurilor de meri tradiționali din județul Sălaj

Alina SÎRGHI, Adrian PASCU, Irina GHEORGHE, Mariana Carmen CHIFIRIUC

Studii asupra fungilor cu calități de micoparazitism identificați pe suprafețele de lemn ale unor biserici de patrimoniu din jud. Hunedoara

Mihaela URZICEANU, Radu Iulian TOFAN

Diversitatea floristică de pe malurile cursului inferior al râului Dâmbovița