HERBARUL BUC

Herbarul Grădinii Botanice “D. Brandza” găzduiește o colecție de cca. 520 000 specimene de plante vasculare (ferigi, gimnosperme și angiosperme), briofite, alge, licheni și fungi. În plus față de materialul de herbar conservat în stare uscată, colecția conține și o palinotecă (preparate microscopice cu probe de polen).  Toată această colecție este în plin proces de re-inventariere, introducere în baze de date și digitizare, acestea având ca scop facilitarea accesului la informaţie.

Colecția oferă o evidență a biodiversității plantelor din România dar și din alte zone geografice și pune la dispoziție specimene pentru cercetări privind distribuția plantelor, evoluția și ecologia plantelor.

Materialul provine din colectările făcute de personalul herbarului cât şi a altor specialiști din domeniu, de asemenea din donații, plante din colecţiile grădinii botanice, plante obținute din schimburile interne şi externe, achiziții și schimburi cu alte herbare. În colecția herbarului se găsesc coli cu caracter de unicat, care au aparținut unor personalități ale botanicii, considerate cu o valoare istorică incontestabilă.

Specimenele sunt disponibile pentru studenți și cercetători.