ISTORIC

Istoria acestui herbar începe în anul 1882, când doctorul Dimitrie Brândză înfiinţează un Herbar Naţional, ca secţie în cadrul Muzeului de Istorie Naturală din Bucureşti, în clădirea Universităţii. Acesta trebuia să stea la baza studiilor în vederea editării unei flore a întregii Românii şi să cuprindă colecţiile din ţară şi din străinătate. Herbarul cuprindea colecţiile Edel, Szabo, Сzihасk, U. Hoffman, precum şi colecţiile spersonale a le profesorului Brândză. Din păcate, doi ani mai târziu, pe 24 martie1884, un incendiu distruge întreaga colecţie.

Cu mari eforturi, Dimitrie Brândză, încearcă să reorganizeze herbarul. El ia legătura cu numeroşi botanişti din străinătate pentru procurarea de noi coli de herbar pentru refacerea colecţiei şi face numeroase excursii pentru colectare de noi plante din flora României. Se conturează astfel un nou herbar, care funcţionează în clădirea Institutului Botanic din Grădina Botanică, din anul 1891 până în 1944. Focul mistuie iar valoroasele colecţii, căci bombardamentul din 4 aprilie 1944 distruge Institutul Botanic. Din colecţia de peste 800.000 de coli sunt salvate în jur de 200.000, care apucaseră să fie mutate cu o zi înainte, în subsolul clădirii, graţie profesorului I.T. Tarnavschi. Aceste coli sunt mutate în clădirea care adăposteşte astăzi Muzeul Botanic. Odată cu construirea noului Institut Botanic (1961), Herbarului General îi este alocat o sală specială, la subsolul clădirii şi două camere pentru prepararea materialului. În această perioadă, herbarul funcţionează pe lângă Catedra de Botanică a Facultăţii de Biologie.

În paralel cu acesta, este înfiinţat un Herbar al Grădinii Botanice, cu plante din colecţiile acesteia, plante recoltate de cercetătorii grădinii în deplasările pe teren, precum şi plante provenite din schimburile interne şi externe ale grădinii. Această colecţie ajunge la cca. 20.000 de coli până în 1972, când cele două herbare sunt unite.

Prin numeroase donaţii (Herbarul Institutului de Geologie, colecţia I.T. Tarnavschi, I. Morariu, Tr. Ştefureac etc.) se ajunge în scurt timp la 500.000 de coli.

Herbarul este separat de două secţii: plante inferioare şi plante superioare. Cel de plante superioare rămâne în subsolul Institutului Botanic, iar cel de plante inferioare este mutat la parterul clădirii Administraţiei.

În anul 2005, un nou eveniment afectează substanţial Herbarul de Plante Superioare. Inundarea spaţiului din subsolul Institutului Botanic provoacă noi pagube importante, iar colecţiile sunt depozitate pentru câţiva ani într-un spaţiu impropriu. În 2009, ele sunt mutate într-o clădire nou renovată, dar care nu oferea nici ea condiții pentru conservare și consultare de către specialiști. Din aceste motive, toate specimenele Herbarului de Plante Superioare au fost încă o dată mutate în Institutul Botanic, unde sunt păstrate în cutii și în prezent, în dulapuri din lemn.